Treść zadania

ninanina

omów ruchy Ziemi i ich następstwa

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Ruch obiegowy
  -czas trwania: 365 dni 5 H 48 min 45 sec.
  -droga:orbita
  Następstwa:
  +pory roku
  + dzień i noc polarna
  +różna dł. dnia i nocy
  +zmiana wschodu i zachodu słońca
  +zmiany wysokości słońca nad horyzontem

  Ruch obrotowy
  -cechy:wokół własnej osi
  -czas: doba [24 godz.]
  Następstwa:
  +dzień i noc
  +pozorny ruch słońca i gwiazd
  +widoma wędrówka księżyca

Rozwiązania

 • userphoto

  RUCH OBROTOWY ZIEMI
  Kula Ziemska wykonuje ruch obrotowy(wirowy) wokół własnej osi. W ciągu doby,każdy z punktów na Ziemi,z wyjątkiem biegunów,zakreśla pełen okrąg.Ruch obrotowy odbywa się z zachodu na wschód i trwa 23 godziny 56minut i 4 sekundy.
  Następstwa Ruchu Wirowego Ziemi:
  -występowanie dnia i nocy
  -spłaszczenie kuli ziemskiej na biegunach,przez co Ziemia ma kształt geoidy
  -widoczna wędrówka Słońca i innych ciał niebieskich po sklepieniu niebieskim
  -siła Coriolisa
  -odchylenie swobodnie spadających ciał na wschód-ciała zmieniają swoje połozenie o 2 cm na 100 m lotu.
  RUCH OBIEGOWY ZIEMI
  Jest to ruch Ziemi wokół Słońca po drodze o kształcie elipsy zwanej orbitą.Słońce znajduje się w jednym z ognisk tej elipsy.Czas trwania obrotu to 365dni 5 godzin i 49 minut.
  Następstwa Ruchu Obiegowego:
  -rok-podstawowa jednostka czasu
  -strefy oświetlenia Ziemi
  -zróżnicowanie oświetlenia w ciągu roku na danym obszarze
  - zmiana położenia Słońca nad horyzontem w ciągu roku
  - zróżnicowanie energii cieplnej docierającej do Ziemi w ciągu roku
  -zmiana miejsca wschodu i zachodu Słońca na horyzoncie w ciągu roku
  -powstanie pór roku i zróżnicowanie czasu ich trwania w ciągu roku
  -zmiana długości dnia i nocy w ciągu roku na danym obszarze

Podobne zadania

komornik12 Do podanych niżej informacji charakteryzuj ruch obrotowy ziemi i dopisz Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: komornik12 4.1.2011 (10:02)
jula505 pomocy!!!!!! narysuj schematycnie pozycje słonca ziemi i ksiezyca w trakcie Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: jula505 4.1.2011 (13:12)
kalka1 czynniki wewnetrzne modelujące powierzchnię ziemi Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kalka1 13.5.2010 (15:33)
dorota7609 negatywne skutki wyrębu lasów na ziemi Przedmiot: Geografia / Liceum 2 rozwiązania autor: dorota7609 20.5.2010 (20:56)
magda216 ruchy masowe Przedmiot: Geografia / Liceum 1 rozwiązanie autor: magda216 2.9.2010 (19:36)

Podobne materiały

Przydatność 70% Ruchy ziemi

Cechy rychu obiegowego - jest to ruch wokuł słońca, w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara, jednostajny, po orbicie w kształce elipsy. Pełen obieg trwa 365 dni 5 godz. i 49 min. Oś ziemska nachylona jest do płaszczyzny orbity pod kątem stałym 66,33`. Oś ziemska zachowuje położenie równoleżne do poprzedniego. Następstwa ruchu obiegowego - zmiana wysokości słońca nad...

Przydatność 65% Ruchy Ziemi

Ziemia dokonuje dwojakiego rodzaju ruchów - ruchu obrotowego wokół własnej osi oraz ruchu obiegowego Ruch obrotowy Ziemi (inaczej wirowy) to obrót Ziemi wokół osi w rytmie dobowych. Pełen obrót następuje w ciągu 23 godz. 56 min. 4 s. Oś obrotu Ziemi jest nachylona do płaszczyzny orbity pod kątem 66º33’. Obrót Ziemi odbywa się z zachodu na wschód tj. w prawo gdy się patrzy...

Przydatność 75% Ruchy tektoniczne Ziemi

RUCHY TEKTONICZNE to ruchy skorupy ziemskiej wśród których rozróżniamy ruchy lądotwórcze (epejrogeneza) oraz górotwórcze (OROGENEZA). Jednym ze skutków ruchów tektonicznych Ziemi jest przemieszczanie się kontynentów na kuli Ziemskiej. W połowie dziewiętnastego wieku naukowcy odkryli skamieniałości podobnej natury na oddalonych od siebie krańcach Ziemi. Na początku naszego...

Przydatność 60% Ruchy naturalnego satelity Ziemi

Naturalny satelita (księżyc) to ciało niebieskie pochodzenia naturalnego, obiegające planetę. Ściśle rzecz biorąc planeta i jej księżyce krążą wokół wspólnego środka masy. Tradycyjnie tylko największy obiekt z takiego układu jest nazywany planetą, lecz w przypadku planety i księżyca o zbliżonych rozmiarach mówi się czasem o planetach podwójnych (np. układy Ziemia -...

Przydatność 70% Ruchy Ziemi i jej konsekwencje

Ziemia znajduje się w nieustannym ruchu. Obraca się wokół własnej osi zjawisko to nazywamy ruchem obrotowym, a jednocześnie dokonuje obiegu wokół Słońca jest to ruch obiegowy. Oś obrotu Ziemi zmienia również położenie w przestrzeni zjawisko to nazywamy ruchem precesyjnym. Dzisiaj wszyscy wiemy, że Ziemia obraca się wokół osi ziemskiej przechodzącej przez bieguny. Ruchu...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji