Treść zadania

klaudia000

Odrodzenie narodowe w środkowo-wschodniej Europie na przełomie XIX i XX wieku.

Proszę pomóżcie !!

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Początek XX wieku był świadkiem wielkich przemian polityczno-społecznych. Podczas gdy w Europie Zachodniej istniały państwa z długimi tradycjami, na wschodzie prym wiodło Imperium Rosyjskie, które dążyło do wchłonięcia sąsiadujących państw. Miało to miejsce np. w przypadku Polski czy Finalndii. W Europie południowow-środkowej państwem dominującym były Austro-Węgry, które "okupowały" np. Czechy czy Słowację.

  Ludość państw będących pod okupacją jednoczyła się w walce ze wspólnym wrogiem. Taki model kształtowania się odrębności i wspólnoty narodowej rozpoczął się już w początkach XIX wieku, podczas wojen napoleońskich.

  Po I Wojnie Światowej (1914-1918) prezydent USA Thomas Woodrow Wilson propagował ideę samostanowienia się narodów, w myśl której każdy naród powinien mieć własne państwo. W Europie środkowo-wschodniej po I Wojnie powstało 13 nowych państw, m. in. Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechosłowacja, Austria, Węgry, Królestwo SHS i inne. Nierzadko dochodziło do konfliktów pomiędzy poszczególnymi grupami narodowymi z trzech głównych powodów:
  1. Jeden naród rościł sobie prawa do terytoriów przez niego nie zamieszkałych, powołując się na spuściznę historyczną w danym regionie (np. spór Litwinów w Polakami o Wileńszczyznę).
  2. Pewien naród nie miał własnego państwa i podejmował próby utworzenia go na drodze zbrojnej, zajmując sporne terytoria (np. Ukraińcy w Galicji).
  3. Terytorium zamieszkałe przez duże grupy przedstawicieli dwóch narodowości (np. spór Polaków i Czechosłowaków o Zaolzie czy Polaków i Niemców o Górny Śląsk).

  Pozdr. :)

Rozwiązania

Podobne zadania

~justyna Jakie były polskie powstania narodowe w 19 wieku i czemu zakończyły się Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ~justyna 24.10.2012 (14:45)

Podobne materiały

Przydatność 50% Odrodzenie.

Reformacja to drugi z głównych prądów renesansu . Reformacja stworzyła wizerunek człowieka jako istoty o całkowicie skażonej naturze, w której Bóg widzi tylko "smród i plugastwo". Renesansowa harmonia i równowaga zaczęły chwiać się wobec zagrożenia samotnością, wobec rozterek duchowych. Bezpośrednią przyczynę wybuchu reformacji upatruje się w wystąpieniu...

Przydatność 55% Odrodzenie

• Przedstawiciele polskiego odrodzenia: - Mikołaj Kopernik, teoria heliocentryczna, dzieło „O obrotach sfer niebieskich”, - Andrzej Frycz Modrzewski, dzieło „O poprawie Rzeczypospolitej”, - Jan Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”, - Mikołaj Rej z Nagłowic, „ojciec literatury polskiej”, autor słów: „A niechaj narodowie wżdy...

Przydatność 50% Odrodzenie

praca jest w załączniku.

Przydatność 80% Odrodzenie

Odrodzenie zaczęło się w 14 w. we Włoszech, a w Polsce pierwsze oznaki tej nowej epoki pojawiły się pod koniec 15 wieku. Przybywali wtedy do Polski wybitni cudzoziemcy i popularyzowali nowe prądy. Wzory kulturowe i literackie. Rozpowszechnił się mecenat. Nastąpiło skupienie uwagi na sprawach doczesnych, ważna była dbałość o rozwój własnego języka, pęd do kształcenia....

Przydatność 50% Odrodzenie

ODRODZENIE: Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano renaissance, co oznacza dokładnie odrodzenie. Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopiero uczeni XIX w. , określając nią zjawisko odrodzenia literatury antycznej i odnowienia studiów starożytnych w czasach panowania...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji