Treść zadania

antania1991

1. Jak wykrywamy azotan(V)magnezu? Podać reakcje na kation i anion z wykrywaną solą
2. Zapisać reakcje dysocjacji
a)siarczan(VI)glinu i potasu
b)heksacyjanożelazian(II) żelaza(III)
c) ortofosforan(V)amonu i magnezu

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  1.
  Wszystkie azotany są rozpuszczalne, więc trudno wytrącić jakiś osad z anionem azotanowym(V).
  Wykorzystuje się właściwości utleniające jonu azotanowego(V) a reakcja nazywa się reakcją obrączkową.
  Do próbki zawierającej 2-3 kropli roztworu dodaje się 20 kropli stężonego H_2SO_4. Probówkę schładza się zimną wodą. Do probówki dodajemy ostrożnie po ściance roztwór siarczanu(VI) żelaza(II). Na granicy zetknięcia się dwóch cieczy powstaje brunatna obrączka. Zachodzi tu reakcja:
  6FeSO_4 + 2HNO_3 + 3H_2SO_4 \to 3Fe_2(SO_4)_3 + 4H_2O + 2NO
  Kation magnezu można wykryć w reakcji strącenia wodorotlenku magnezu:
  Mg^{2+}+2OH^- \to Mg(OH)_2 \downarrow

  2.
  a/ \ Al_2(SO_4)_3 \leftrightarrow 2Al^{3+}+3SO_4^{2-}
  b/ Fe_4[Fe(CN)_6]_3 \leftrightarrow 4Fe^{3+} +3[Fe(CN)_6]^{4-}
  c/ \ NH_4 MgPO_4 \leftrightarrow Mg^{2+}+NH_4^+ + PO_4^{3-}

Rozwiązania

Podobne zadania

anka23107 REAKCJE UTLENIANIA I REDUKCJI Przedmiot: Chemia / Studia 1 rozwiązanie autor: anka23107 11.11.2010 (19:54)
antania1991 1. Zapisać reakcje otrzymywania siarczanu(VI)nitrożelaza(II) 2. Zapisać Przedmiot: Chemia / Studia 1 rozwiązanie autor: antania1991 13.11.2010 (09:03)
antania1991 Zapisać reakcje dysocjacji: a) siarczan(VI)sodu i Przedmiot: Chemia / Studia 3 rozwiązania autor: antania1991 13.11.2010 (09:10)
antania1991 Jak wykrywamy siarczan(VI) żelaza? podać reakcje: na kation i anion z Przedmiot: Chemia / Studia 2 rozwiązania autor: antania1991 13.11.2010 (14:41)
piui Reakcje redoks dla Hg + Sn(OH)3 + OH + Cl -> Hg2Cl2 + Hg + Sn(OH)6 BiCl3 Przedmiot: Chemia / Studia 1 rozwiązanie autor: piui 3.12.2010 (19:45)

Podobne materiały

Przydatność 60% Reakcje jądrowe.

1.Jak wiecie z ostatniej lekcji reakcjami jądrowymi nazywamy reakcje w których na skutek trafienia jądra przez jakąś cząstkę dochodzi do zmian tego jądra. 2.Przykładem reakcji jądrowej jest reakcja rozszczepienia , czyli rozpad promieniotwórczy jądra, który zachodzi, gdy przyłączymy do niego neutron. W wyniku tej reakcji powstaną min. 2 lub więcej porównywalnych co do...

Przydatność 55% Reakcje chemiczne

Reakcja chemiczna – przemiana, w trakcie której z jednych składników układu (substratów) powstają inne składniki (produkty), o odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych. Reagent (substancja reagująca) – jest to substancja podlegająca reakcjom chemicznym. Reagentem można nazwać substrat, ale także produkt. 1. Podstawowy podział reakcji chemicznych:...

Przydatność 60% mol, prawo Avogadro, reakcje

Mol- jest to ilość substancji zawierającej 6,02*10do 23. Masa molowa- jest to masa substancji wyrażona w jednostkach g/mol i jest liczbowo równa masie cząsteczkowej. Prawo Avogadro- w równych objętościach różnych gazów, w tych samych warunkach ciśnienia i temp. znajduje się ta sama liczba molekuł. Czynniki wpływające na szybkośc reakcji chemicznej: -temp.(wprost...

Przydatność 50% Reakcje chemiczne - I klasa

Reakcje egzotermiczne: 2Mg + O2 = 2MgO CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O Zn + 2HCl ® ZnCl2 + H2 Fe + 2HNO3 ® Fe(NO3)2 + H2 2NaOH + H2SO4 ® Na2SO4 + H2O KOH + HNO3 ® KNO3 + H2O Reakcje endotermiczne: 2HgO ® 2Hg + O2 Cu(OH)2 ® CuO + H2O N2 + O2 ® 2NO 2% produktu przy 2000C H2 + J2 ® 2HJ CaCO3 ® CaO +CO2 NH4 HCO3 ® NH3 + CO2 + H2O wodorowęglan...

Przydatność 80% Powstawanie soli - reakcje

1. kwas + zasada = sól + woda 2. metal + kwas = sól + wodór 3. tlenek metalu + kwas = sól + woda 4. tlenek kwasowy + zasada = sól + woda ** 5. tlenek kwasowy + tlenek metalu = sól ** 6. metal + niemetal = sól * 7. sól I + sól II = sól III ! + sól IV 8. sól I + kwas I = sól II + kwas II 9. sól + zasada = sól II + wodorotlenek ! * produktem są tylko sole kwasów...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji