Treść zadania

megami

Wieczór autorski Wisławy Szymborskiej i żart patetyczny Tadeusza Różewicza.Analiza porównawcza tych tekstów.

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

  • no raczej mają...

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

Rozwiązania

Podobne zadania

Zanetka potrzebne mi maksymy (sławne słowa) Tadeusza Kościuszko... kto może mi je Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: Zanetka 22.4.2010 (18:06)
kasia241189 kojąca rola Pana Tadeusza Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: kasia241189 20.5.2010 (18:19)
malinowa Opisz romans Tadeusza i Telimeny Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: malinowa 25.5.2010 (19:09)
ryba1992 Charakterystyka porównawcza Zosi i Telimeny z "Pana Tadeusza" Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: ryba1992 5.6.2010 (14:00)
sandrunialbn BŁAGAM NA TERAZ!!!!! DAM NAJ!!!!!! SZYBKO!!Na podstawie eposu z "Pana Tadeusza" Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: sandrunialbn 13.12.2010 (19:20)

Podobne materiały

Przydatność 70% Prawo autorskie

Prawo autorskie stanowi cześć dziedziny prawa zwanej "PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ", której cechą charakterystyczną jest przedmiot tego prawa - czyli dobro niematerialne. Przedmiotem jest myśl intelektualna, która jednak aby zyskać ochronę musi zostać uzewnętrzniona w jakikolwiek sposób (np. papier, wykonanie na żywo). Prawo autorskie, to zbiór norm prawnych, których...

Przydatność 75% Prawa autorskie

DEFINICJA PRAW AUTORSKICH Prawa autorskie to zbiór przepisów regulujących jedną z ważniejszych dziedzin prawa własności intelektualnej. Ochroną prawno autorską objęte są jedynie te wytwory intelektu człowieka, które spełniają przesłanki „utworu”. Prawo autorskie zapisane w ustawie o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku, określa co i kto może skorzystać z ochrony...

Przydatność 60% Prawo autorskie

I. Zasady prawa autorskiego. 1.Ochrona prawem autorskim przysługuje jedynie rezultatom ludzkiego wysiłku intelektualnego odznaczającym się twórczością. Przedmiotem prawa autorskiego (utworem) jest tylko taki rezultat ludzkiego wysiłku intelektualnego, który odznacza się twórczością, czyli jest zarazem oryginalny (stanowi rezultat działalności o charakterze kreacyjnym) i...

Przydatność 85% Cechy twórczości Krzysztofa Kamila Baczynskiego, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej

Krzysztof Kamil Baczyński •tragizm poety-żołnierza •wewnętrzne rozdarcie między chęcią wyrażania zachwytu nad światem z koniecznością pisania o koszmarze wojny i okupacji •protest przeciwko śmierci i zabijaniu •katastrofizm pokoleniowy •postawa tragiczno-heroiczna •współczesny Tyrteusz •niepokój o przyszłość swojego pokolenia •lęk przed zapomnieniem...

Przydatność 80% Prawo prasowe i autorskie

Wymagana znajomość poniższych ustaw: - Ustawa o prawie prasowym z roku 26.01.1984 roku (podstawa naszych zajęć i materiał z którego będziemy pisać kolokwium). - Dostęp do informacji publicznej (ustawa z 06.09.2001 r.) - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002 roku w sprawie organizacji i zadań rzeczników prasowych w urzędach organów administracji rządowej....

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji