Treść zadania

Natunia

Powstanie kościuszkowskie szansa czy upadek państwa polskiego- referat

Zgłoś nadużycie

Komentarze do zadania

 • ale to ma byc na 2 strony a z reszta prosilabym o cos konkretnego a nie wyjęte z kontekstu calego tekstu

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że powstanie kościuszkowskie było jednym z największych powstań narodowościowych w dziejach państwa polskiego. Jego specyfika polegała między innymi na tym, że było ono pierwszym z trzech wielkich zrywów wolnościowych Polaków końca XVIII oraz XIX stulecia. Pomimo upadku, pomimo powstańczych niepowodzeń, wystąpienie kościuszkowskie dało późniejszym pokoleniom Polaków bodziec do walki o narodową tożsamość, o wolny oraz niepodległy byt. Z powstania kościuszkowskiego czerpano przykład, na nim uczono się czym jest polskość oraz wiara w ideały wolnościowe oraz narodowe.


  Powstanie kościuszkowskie wybuchło 24 III 1794 i trwało do 16 XI 1794. Do jego przyczyn zaliczamy konfederację targowicką, II rozbiór Polski oraz wzrost pozycji Rosjan w tym zintensyfikowanie ich działań na terytorium na terytorium Rzeczypospolitej. Polska przestała być państwem suwerennym, nie mogła bowiem prowadzić polityki zagranicznej, zaś władza przeszła w ręce Józefa Igelströma, dysponującego trzydziestotysięcznym korpusem rosyjskim. Sytuację pogarszał kryzys gospodarczy, zaś pogłoski o mającej wkrótce nastąpić redukcji w armii zaniepokoiły oficerów i żołnierzy. Taka atmosfera sprzyjała działalności konspiracyjnej w kraju jak i za granicą. Spiskowcy działając na terenie kraju utrzymywali kontakty z grupą oficerów, którzy w 1792 roku wyemigrowali do Saksonii. (np. z Tadeuszem Kościuszko, który przedstawił francuskim żyrondystom memoriał deklarujący republikański charakter przyszłego powstania, jednak jego misja zakończyła się niepowodzeniem, Francja bowiem odmówiła poparcia Polakom.

Rozwiązania

 • agnes

  Powstanie kościuszkowskie, powstanie narodowe przeciw Rosji, a następnie także przeciw Prusom, trwające od 24 III do 16 XI 1794. Objęło swym zasięgiem prawie wszystkie dzielnice ówczesnego państwa polskiego.
  Przyczyną wybuchu walk był II rozbiór Polski i groźba kolejnego podziału kraju pozostającego pod rządami targowiczan, faktycznie zaś pod okupacją rosyjską. Nie bez znaczenia była rewolucja we Francji, wzmagająca rewolucyjne nastroje w Polsce. Powstanie przygotowały osoby związane ze Stronnictwem Patriotycznym.
  Powstanie kościuszkowskie zapoczątkował 12 III 1794 brygadier A. Madaliński, który przeciwstawiając się zapowiedzi redukcji liczby wojska rozpoczął marsz na czele swojego oddziału w kierunku Krakowa. Gdy na rozkaz ambasadora rosyjskiego I.A. Igelströma stacjonujące w Krakowie wojska rosyjskie opuściły miasto, by zatrzymać Madalińskiego, znajdujący się w pobliżu T. Kościuszko przybył do Krakowa i na Rynku zaprzysiągł 24 III 1794 akt powstania.

  Kościuszko objął władzę dyktatorską i zobowiązał się, że użyje jej tylko do odzyskania samodzielności narodu, obrony granic i ugruntowania powszechnej wolności. Reformę ustrojową odsuwał do czasu zakończenia powstania. Powołał pod broń mężczyzn w wieku od 18 do 28 roku życia i zapowiedział uzbrojenie wszystkich miast i wsi.

Podobne zadania

kane Referat PODZIAŁ DZIELNICOWY W POLSCE W 1138r. Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: kane 4.4.2010 (13:55)
Azuka89 Referat Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Azuka89 11.4.2010 (12:34)
ewcik36 legendarne powstanie Rzymu Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: ewcik36 18.4.2010 (23:02)
cenzura Referat!!! Wojna secesyjna!!! Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: cenzura 19.4.2010 (21:45)
Free Referat z WOKu Przedmiot: Historia / Liceum 1 rozwiązanie autor: Free 19.4.2010 (22:37)

Podobne materiały

Przydatność 55% Upadek państwa Polskiego - przyczyny

Co jest przyczyną upadku państwa istniejącego przeszło osiem wieków? Pytanie to zadaje sobie wiele pokoleń. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Zapewne wymazanie Polski na 123 lata z map Europy nie było spowodowane konkretnym wydarzeniem, chwilową słabością, ale mnogością problemów politycznych, społecznych i gospodarczych. Wszystkie się ze sobą ściśle zazębiają i trudno jest...

Przydatność 65% Powstanie i Upadek Cesarstwa Rzymskiego

Rzym powstał w 753 roku p.n.e nad rzeka Tyber. Za początki republiki przyjmuję się upadek króla Tarkniusza pysznego i ustanowienie republiki, władze w republice były podzielone między lub, senat i urzędników. Położenie Rzymu było bardzo dobrze dobrane dogodne przeprawy rzeczne dawały wymarzone miejsce na ośrodek handlowy. A wiodące drogi możliwości pozyskiwania soli i rozwój...

Przydatność 65% POWSTANIE PAŃSTWA POLSKIEGO.

Na ziemiach polskich na przełomie IX/X w. zamieszkiwały różne plemiona słowiańskie , które tam przybyły w dobie Wędrówki Ludów.

Pierwszą organizacją przedpaństwową było państwo Wiślan , które zostało pokonane przez p.Wielkomorawskie , które to z kolei uległo Węgrom i dziedzictwo po p. Wielkomorawskim zostało przejęte przez władców czeskich.Historycy...

Przydatność 60% Powstanie państwa polskiego

1. Plemiona polskie. Na ziemiach polskich między Bałtykiem a Karpatami wyróżnić można następujące plemiona: Wiślanie, plemiona śląskie, Polanie, Mazowszanie, Pomorzanie, Lędzinie, Goplanie. Granice między nimi wyznaczały zabagnione doliny rzek lub rozległe puszcze. 2. Państwa Wiślan i Polan. Nad górną Wisłą doszło do zjednoczenia dość znacznych terenów. Ośrodki...

Przydatność 50% Powstanie państwa polskiego

Plemiona polskie Na ziemiach polskich między Bałtykiem a Karpatami wyróznić można następujące terytoria wielkich plemion: - Wiślanie – nad górną Wisłą - pleminona śląskie – nad górną i środkową Odrą - Polanie – nad Wartą - Mazowszanie – nad środkową Wisłą - Pomorzanie – między dolną Odrą, dolną Wisłą, Bałtykiem i Notecią - Lędzianie –...

0 odpowiada - 0 ogląda - 2 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji