Treść zadania

zntt

alkohol - wrog czy przyjaciel?

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

 • 0 0

  Nazwa "alkohol" w życiu codziennym kojarzy się z wódką ,winem i piwem.Ma więc raczej niekorzystny wydźwięk -szczególnie jeżeli kojarzy sie z alkoholizmem.Wiemy,że alkoholizm jest poważnym problemem społecznym. Wiele osób dotknietych jest tym nałogiem. Dla tych osób,a szczególnie dla ich rodzin,alkohol to zdecydowanie wróg.Choroba alkoholowa wyniszcza organizm i jest zagrożeniem dla życia. Najgorsze,że nie tylko dla osoby uzależnionej,ale również dla innych.W wiadomościach telewizyjnych czy prasie pełno jest informacji o wypadkach (często śmiertelnych) spowodowanych przez pijanych kierowców.Rodzice alkoholicy to niebezpieczeństwo dla potomstwa-często rodzą sie dzieci z niedorozwojem fizycznym i umysłowym.
  Społeczeństwa na całym świecie walczą z nadużywaniem alkoholu.Oczywiście jest on dla ludzi-ale musi być spożywany z rozsądkiem i umiarem.
  Czy alkohol to tylko wróg?
  Alkohol spożywczy to alkohol etylowy.,otrzymywany przez fermentację cukrów pod wpływem drożdży. Ma on bardzo szerokie zastosowanie -jako paliwo w palnikach,do produkcji leków,kosmetyków,eteru,kauczuku syntetycznego.
  Alkohol metylowy stosujemy jako rozpuszczalnik,do produkcji barwników,tworzyw sztucznych.
  Gliceryna-alkohol wielowodorotlenowy-stosujemy w kosmetyce,do produkcji tłuszczów syntetycznych oraz środków wybuchowych.
  Szerokie zastosowanie alkoholi świadczy o tym,że są nam one niezbędnie potrzebne - sa naszymi przyjaciółmi.
  Należy jeszcze wspomnieć o alkoholu metylowym jako wrogu.Metanol jest bardzo trujący.Powoduje slepotę,paraliż a nawet śmierć.Niestety często zdarzają się przypadki kradzieży tego alkoholu z cystern i sprzedaż jako zwykły alkohol.Spożywanie alkoholu z niepewnego źródła to wielkie ryzyko.
  Alkohol to i wróg ,i przyjaciel-ważna jest tutaj odpowiednia postawa dorosłych i młodzieży.

Rozwiązania

 • karo13

  Alkohole są to związki organiczne pochodne węglowodorów, w których atom wodoru został zastąpiony grupą -OH (hydroksylową).

  Według mnie alkohol może być naszym przyjacielem, ale też wrogiem. Jego odmiany mają różne właściwości i zastosowanie. Na organizm człowieka może działać zarówno pozytywnie jak i negatywnie.


  O t o p o z y t y w n e z a s t o s o w a n i a p o d s t a w o w y c h r o d z a j ó w
  a l k o h o l i :

  • Alkohol metylowy
  • stosowany jest jako środek konserwujący i do produkcji rozpuszczalników organicznych.
  • surowiec do produkcji formaliny
  • w przemyśle barwników, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych
  • farmaceutyka


  CH3OH
  • Alkohol etylowy
  • artykuły przemysłowe
  • kosmetyki
  • zapachy do ciast
  • farmaceutyka
  C2H5OH

  Większość wymienionych poniżej handlowych preparatów użytkowych zawiera metanol i pozostałe alkohole alifatyczne. Co roku na rynku pojawia się kilkanaście nowych preparatów z tej grupy. Równie często etanol jako główny składnik preparatu zawiera znaczne domieszki acetonu lub innych toksycznych dodatków.
  PŁYNY DO MYCIA SZYB, PŁYNY FLOTACYJNE, DEZYNFEKCYJNE
  • autowidol, autosilux, antyszron, antyfryz, autovidex, bilux, błysk, jupiter
  videx, aseptol, milux
  • większość czyszczących preparatów higieny sanitarnej


  PREPARATY HIGIENY OSOBISTEJ
  • większość płynów po goleniu, wód kolońskich
  • większość dezodorantów do ciała i stóp
  • część szamponów ziołowych, płynów do kąpieli
  • żele, lakiery i środki do pielęgnacji włosów
  • zmywacze do paznokci
  PREPARATY PRZEMYSLOWE I SAMOCHODOWE
  • kleje oraz żywice do klejów i produkcji tworzyw, impregnaty
  • atramenty
  • większość płynów stosowanych do chłodnic samochodowych jak borygo
  • płyny hamulcowe (np. R-3), płyny hydrauliczne  Alkohole mają szerokie zastosowanie. Alkohole o mniejszej masie cząsteczkowej ("niższe") stosuje się powszechnie jako rozpuszczalniki, substancje zapobiegające zamarzaniu i ekstrahenty. Alkohole "wyższe", np. alkohol etylowy, wykorzystuje się jako środki zapobiegające pienieniu i substancje przeciwdziałające odparowywaniu cieczy w zbiornikach. Największe jednak znaczenie ma wykorzystanie alkoholi jako półproduktów w syntezach, ponieważ w stosunkowo prosty sposób można je przekształcić w wiele różnorodnych związków organicznych. W wyniku utleniania alkoholi pierwszorzędowych (RCH2OH) powstają aldehydy (RCHO) i kwasy karboksylowe (RCOOH); wskutek utlenienia alkoholi drugorzędowych (R2CHOH) powstają ketony (R2CO). Odwodnienie alkoholi prowadzi do powstania alkenów i eterów (RCH2OCH2R); w reakcji alkoholi z kwasami karboksylowymi tworzą się estry (RCH2OCOR), ważna grupa związków chemicznych.

  O t o n e g a t y w n e z a s t o s o w a n i a p o d s t a w o w y c h r o d z a j ó w
  a l k o h o l i :

  Metanol (alkohol metylowy) jest związkiem silnie toksycznym, silną trucizną. Picie lub wdychanie par metanolu grozi śmiercią. Dawka śmiertelna to 30-200 cm3. Ślepota następuje po spożyciu 4-15 cm3).


  Powodem częstych zatruć omyłkowych i przypadkowych alkoholem metylowym jest identyczność jego cech organoleptycznych w porównaniu z alkoholem etylowym. Nie ma możliwości rozróżnienia obu alkoholi za pomocą węchu czy smaku! Przyjmuje się, że dawka śmiertelna dla dorosłego człowieka po przyjęciu doustnym to 60 -120 ml czytego alkoholu metylowego. Wykazuje tendencje do kumulacji w tkankach proporcjonalne do uwodnienia. Metabolizowany jest około 5-10-krotnie wolniej od etanolu (po jednorazowej dawce wykrywany do czterech dni), a główne produkty biotransformacji to formaldehyd i kwas mrówkowy. Metabolity metanolu wykazują powinowactwo do nerwu wzrokowego, a także nerek, wątroby.  Alkohol etylowy towarzyszy człowiekowi jako używka praktycznie od zarania dziejów społeczeństw zorganizowanych. Już w najstarszych zapiskach (egipskie papirusy, sumeryjskie płyty kamienne, babilońskie gliniane tabliczki), często obok tekstów urzędowych, królewskich czy też religijnych znajdujemy dokumentację sądową dotyczącą negatywnych skutków używania i nadużywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.


  95 –procentowy wodny roztwór alkoholu etylowego zwany jest popularnie spirytusem. W języku potocznym, gdy mówi się o alkoholu, ma się na myśli alkohol etylowy zawarty w napojach alkoholowych, tzw. Wysoko– i nisko– procentowych, np. wódce, winie, koniaku, piwie.

  Etanol niszczy białko oraz jest substancją, której spożycie powoduje zamroczenie, tymczasowy zanik pamięci i nie kontrolowanie własnych zachowań. Tymczasowy stan upojenia alkoholowego przechodzi, lecz stałe spożywanie alkoholu powoduje zaburzenia emocjonalne i umysłowe, całkowitą degenerację fizyczną, psychiczna i umysłową człowieka, W końcu bardzo często prowadzi do śmierci. Alkoholizm, czyli nadmierne spożywanie alkoholu, to nie tylko choroba jednostki, lecz bardzo niebezpieczna choroba społeczna. Jej skutki odczuwa nie tylko sam alkoholik, ale cała jego rodzina, przyjaciele, sąsiedzi oraz ludzie nieznani, którzy stali się ofiarami np. wypadków samochodowych, spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców lub nietrzeźwych pieszych.


  Oto wiersz napisany przez ANONIMOWEGO ALKOHOLIKA

  Alkohol w walce o pokój
  (J.J.)

  Niech mnie nie straszy nikt rakietami
  Kiedy przylecą będę pijany
  Na dzikiej plaży wypiję wino
  Z wściekle rozkoszną młodą dziewczyną

  Niech mnie nie straszy nikt atomami
  Kiedy rozbłysną będę pijany
  Wódkę zagryzę wędzoną rybą
  Tak żeby mdłości potem nie było

  Niech mnie nie straszy nikt laserami
  Kiedy wystrzelą będę pijany
  Ktoś mnie w tramwaju znajdzie nad ranem
  W dniu, kiedy światło zostanie panem

  Niech mnie nie straszy nikt brakiem wódki
  Obraz na trzeźwo staje się smutny
  Ja chciałbym tylko przez parę lat
  Nie patrzeć tępo na wściekły świat
  Widzimy, że tok rozumowania autora opiera się na jednym przedmiocie –butelce alkoholu. Tak może działać alkohol na organizm ludzki. Przerażające, prawda?


  Moim zdaniem jedynym ratunkiem dla tego człowieka jest dobry psycholog. No chyba, że sam zrozumie swój błąd to może sięgnąć po książkę o uzależnieniu, np. po taką jak widzimy obok  „Uważam, że alkohol nie jest wrogiem człowieka pod warunkiem, że on sam go takim dla siebie nie uczyni”
  -to cytat bardzo popularny w gronie psychologów


  Moim zdaniem alkohole są bardzo potrzebne w życiu człowieka, ale i powodują wiele szkód. Trudno byłoby wyobrazić sobie dzisiejszy świat bez nich. Stracilibyśmy wiele pożytecznych produktów, ale także zapobiegłoby to chorobom przez nie wywołanym w tym śmierci.
  Po prostu alkohole- jak wszystko, są dla ludzi. Wynika z tego, że powinniśmy postępować z nimi ostrożnie, a nikomu nie stanie się krzywda.

 • userphoto

  wróg.

Podobne zadania

lol659836 alkohol - pochodne węglowodany Przedmiot: Chemia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: lol659836 19.4.2010 (18:41)
zanka15 Rozwiąż chemograf alkin->alken->alkohol->kwas Przedmiot: Chemia / Gimnazjum 1 rozwiązanie autor: zanka15 28.2.2011 (20:27)
~dawid glicerol to alkohol monohydroksylowy czy polihydroksylowy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: ~dawid 25.1.2012 (15:55)
dampajak czy każdy alkohol jest trucizną Przedmiot: Chemia / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: dampajak 21.3.2012 (19:10)
dampajak czy kazdy alkohol jest trucizną Przedmiot: Chemia / Gimnazjum 2 rozwiązania autor: dampajak 21.3.2012 (19:17)

Podobne materiały

Przydatność 85% Alkohol – wróg czy przyjaciel ?

Alkohol znany był już przed wieloma tysiącami lat i mówią o tym najstarsze dokumenty, dzieła literackie i kodeksy praw. Na ich podstawie możemy wyróżnić cztery podstawowe funkcje alkoholu : · fizjologiczne : odżywcze, trawienne, energetyczne, przeciwbólowe · psychologiczne : usuwające lęki, rozładowujące napięcia, dodające odwagi, pobudzające wiarę w siebie ·...

Przydatność 80% Alkohol - przyjaciel czy wróg

Alkohole są to związki organiczne, pochodne węglowodorów, w cząsteczkach których jeden lub kilka atomów wodoru zastąpiono grupami hydroksylowymi –OH (z wyjątkiem fenoli). Nazwa alkoholi pochodzi prawdopodobnie od arabskich słów „al.-ghul”, co oznacza zły duch. Najbardziej znanymi i rozpowszechnionymi alkoholami są metanol (wzór) i etanol (wzór). Zarówno etanol, jak i...

Przydatność 70% Alkohol - wróg czy przyjaciel?

Alkohole to związki chemiczne pochodne od węglowodorów. Jest wiele odmian alkoholi i trudno by było wszystkie teraz wymienić. Najbardziej znane to: - alkohol metylowy (metanol, spirytus drzewny) - alkohol etylowy (etanol) - gliceryna (propanotriol) ALKOHOL METYLOWY Alkohol metylowy to najprostszy z alkoholi. Jest cieczą bezbarwną, palną o charakterystycznym zapachu,...

Przydatność 85% Alkohol - wróg czy przyjaciel?

Alkohole są to związki organiczne pochodne węglowodorów, w których atom wodoru został zastąpiony grupą -OH (hydroksylową). Według mnie alkohol może być naszym przyjacielem, ale też wrogiem. Jego odmiany mają różne właściwości i zastosowanie. Na organizm człowieka może działać zarówno pozytywnie jak i negatywnie. O t o p o z y t y w n e z a s t o s o w a n i a...

Przydatność 75% Alkohol wróg czy przyjaciel?

Alkohol w nadmiernych ilościach prowadzi do choroby alkoholowej Alkoholizm Uzależnienie jest chorobą chroniczną, przewlekłą, postępującą i nieuleczalną. Oznacza to, iż człowiek uzależniony już nigdy nie będzie umiał zażywać danego środka w sposób kontrolowany bez ponoszenia kosztów z tym...

0 odpowiada - 0 ogląda - 3 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji