Treść zadania

sandecja

Mesjanizm w III części Dziadów.

Zadanie jest zamknięte. Autor zadania wybrał już najlepsze rozwiązanie lub straciło ono ważność.

Najlepsze rozwiązanie

  • 0 0

    Widzenie ks. Piotra ma charakter mesjanistyczny.
    Polska mimo upadku i życia w niewoli zmartwychwstanie niczym Chrystus. Martyrologia Polaków jest ofiara i odkupieniem. Dzieje Polski czynią z niej Mesjasza cierpiącego za inne narody- Polska Mesjaszem narodów. Przyszłość wypełni się kiedy pojawi sie mąż: z tajemniczym imieniem czterdzieści i cztery, haryzmatyczny, który zbuduje nowy kościół. Polacy dzięki swej historii oraz tradycji walki pełnia rolę narodu wybranego i zbawiciela innych nardów.

Rozwiązania

Podobne zadania

aneczka1111 Mesjanizm i prometeizm w dziadach cz.III A.Mickiewicza /wypracowanie na 4 str.a Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: aneczka1111 24.9.2011 (14:38)
~Alina mesjanizm mickiewicza a winkelriedyzm słowackiego.. help:) Przedmiot: Język polski / Liceum 1 rozwiązanie autor: ~Alina 12.3.2012 (17:24)

Podobne materiały

Przydatność 65% Przemówienie ku czci Józefa Dietla

Szanowna Pani Profesor, Drogie Koleżanki i Koledzy! Dzisiejsze spotkanie poświęcone będzie wspaniałemu i równie niezwykłemu człowiekowi, któremu tak wiele zawdzięczamy i który tak wiele dobrego zrobił dla naszego miasta Krakowa, a obecnie od kilku miesięcy jest patronem naszego Gimnazjum. Nikomu chyba nie trzeba przypominać, kim był Józef Dietl. Bo właśnie o nim tu...

Przydatność 65% Mesjanizm romantyczny.

Mesjanizm to wierzenie lub raczej zespół wierzeń dotyczących zbawczej roli pośrednika (mesjasza), który, ofiarując się za ogół, odkupuje jego winę. Owym pośrednikiem może być jednostka lub grupa (np. naród czy klasa społeczna). Mesjanizm może mieć charakter religijny, ale także społeczny. Wiąże się z tendencjami millenarystycznymi, z oczekiwaniem na przełom dziejów i...

Przydatność 75% Mesjanizm Mickiewicza, a mesjanizm Słowackiego.

Pojęcie mesjanizm sięga do judaizmu i wzięło się od imienia Mesjasza, na którego przyjście oczekiwali Izraelici. Mesjasz miał przynieść im wolność. Według historyka filo-zofii Stanisława Pieroga mesjanizm jest wiarą w rychłe ziemskie zbawienie ludzkości, dokonane przez jednostkę lub zbiorowość powołanych przez Boga do tego celu. Z mesjanizmem spotykamy się w...

Przydatność 65% Mesjanizm, prometeizm, prowidencjalizm.

Przekonanie o posłannictwie Polski wobec innych narodów było w romantyzmie bardzo popularne . Mesjanizm narodowy - to wiara w to , że Polska jest narodem wybranym , że zabory - to jej męczeństwo , które odkupi winy innych krajów , że emigranci polscy to apostołowie wolności , za którą cierpi ich ojczyzna . Słowem jest to słynne hasło : "Polska Chrystusem...

Przydatność 75% Mesjanizm Mickiewicza a winkelriedyzm Słowackiego.

Pojęcie mesjanizm sięga do judaizmu i wzięło się od imienia Mesjasza, na którego przyjście oczekiwali Izraelici. Mesjasz miał przynieść im wolność. Z mesjanizmem spotykamy się w "Dziadach cz. III" Adama Mickiewicza i w "Kordianie" Juliusza Słowackiego. Oba te utwory zostały napisane po powstaniu listopadowym i były swoistym rozliczeniem się z samym sobą oraz...

0 odpowiada - 0 ogląda - 1 rozwiązań

Dodaj zadanie

Zobacz więcej opcji